Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Edith Pijl Photography , Kvk nummer 64293440 gevestigd te Scheendijk 1640 3621 VC Breukelen. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De Opdrachtgever: de wederpartij van Edith Pijl Photography Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Edith Pijl […]